БҮРТГЭЛ (БАКАЛАВРЫН ЦАГИЙН /ЭЧНЭЭ/ СУРГАЛТ). Хэрэв та бүртгүүлсэн бол энд дарж нэвтэрч орно уу!
Элсэлтийн бүртгэл: Элсэлтийн бүртгэлийг www.elselt.edu.mn веб хуудсаар дамжуулан 10 дугаар сарын 14-ний өдрийг хүртэл явагдана.
Элсэгчид тавигдах шаардлага: Дараах боловсролын аль нэгийг эзэмшсэн байх:
- Дээд боловсролтой байх
- Элсэх мэргэжлийн чиглэлээр дипломын боловсролтой байх
- Элсэх мэргэжлийн чиглэлээр техникийн боловсролтой байх
Бүртгэлд дараах файлуудыг заавал хавсаргана.
- Диплом
- Эзэмшсэн боловсролын лавлагааг Emongolia системээс авч файл оруулах
/ Emongolia системд лавлагаа ороогүй бол сургууль төгссөн захирлын тушаалын архивын лавлагааг оруулна/
- Цээж зураг
- Иргэний үнэмлэх
Цаашид е-мэйл хаягаараа нэвтрэх тул үнэн зөв оруулна уу!

Жишээ: УК04022021

Хэрэв та бүртгүүлсэн бол ЭНД дарж нэвтэрнэ үү.