Бүртгэлийн үйл явцын тайлбар

1. Бүртгэл Нэвтрэх Боловсролын үнэлгээний төвийн бүртгэл рүү ханддаг ЕШ дугаар, нууц үгээр нэвтэрнэ.
Хөтөлбөр сонгох Та ЭЕШ-д авсан оноогоо шалгаад өөрийн сонирхож байгаа хөтөлбөрийг сонгоно уу! Хөтөлбөр мэргэжлийн жагсаалтыг энд дарж танилцана уу!
Жич: Элсэгч та Математик, Физик, Хими, Нийгэм, Гадаад хэлний хичээлүүдийн шалгалт өгч ЭЕШ-нд 400-с дээш оноо авсан тохиолдолд манай сургуулийн бэлтгэн гаргаж буй дараах 15 хөтөлбөрөөс сонгон суралцах боломжтой. ( ТУШААЛ: Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/195 тоот "Босго оноо тогтоох тухай")
Батламж хуудас хэвлэх Та батламжийн хуудас хэвлэж авсанаар таны бүртгэл бүтэн баталгаажна.
Жич: Батламж хуудас нь дээр таны бүртгүүлсэн хөтөлбөр байрлах болно.
Бүртгэлийн хугацаа Элсэлтийн бүртгэл нь 2019 оны 06 дугаар сарын 21-нээс 07 дугаар сарын 10-ний өдрүүдэд онлайнаар 24 цагийн турш явагдана.